Tanja Savić

Đerdani – Tanja Savić – tekst pesme

Tekst pesme Đerdani – Tanja Savić 

Ispod mosta proteklo je,
i vode će još proteći…
samo bol od mene osta,
golem od života veći.

Refren
Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
Za tobom su isplakani
i po putu razbacani.

Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
I za sreću i za tugu
odavno smo odabrani.

Pokraj reke ruža vene,
svoje sunce ne ljubeći.
Znaš li tugo kad’ je dosta
ili će ti vreme reći?

Refren
Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
Za tobom su isplakani
i po putu razbacani.

Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
I za sreću i za tugu
odavno smo odabrani.

Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
Za tobom su isplakani
i po putu razbacani.

Ko đerdani pokidani
moje noći moji dani.
I za sreću i za tugu
odavno smo odabrani.


Video Đerdani – Tanja Savić